Yrittäjyyden pitkä valinta

Jämsän Kr. Kansanopisto

Haluaisitko kokeilla turvallisessa ympäristössä todellista yritystoimintaa? Koetko mielekkääksi oppia asioita käytännön tekemisen kautta, ja tiiminä muiden kanssa? Haluaisitko yrittäjyyden kautta tehdä juuri sitä, mistä tykkäät? 

Opiskelu ja oppiminen

Yrittäjyyden opiskelua ohjaa vahvasti käytännön tekeminen. Tekemisen kautta opiskelijat oppivat yrittäjyyden taitoja yhdessä muiden kanssa. Näitä taitoja ovat mm. johtaminen, tiimityöskentely, myynti, markkinointi, tuotekehitys ja talous.

Lukuvuoden aluksi opiskelijat jaetaan 3-5 hengen tiimeihin. Tiimit pohtivat liikeidean ja sen taustalle perustavat yrityksen. Liikeidea jalostetaan tuotteiksi ja palveluiksi, joita yritykset alkavat myymään ja markkinoimaan asiakkailleen. Sen jälkeen luonnollisesti opiskelijat toimittavat luvatut tuotteet ja palvelut asiakkaille.

Oppiminen tapahtuu käytännön kokemusten lisäksi yhteisillä keskustelutunneilla sekä erilaisilla yritysvierailuilla. Keskustelutunneilla opiskelijat jakavat kokemuksiaan käytännön yritystoiminnastaan. Keskustelutunneilla saatetaan myös syventyä yhdessä jonkin tärkeän yrittäjyyden asian äärelle, esimerkiksi yrityksen talousasioihin. Yritysvierailujen kautta taas opiskelijat pääsevät tutustumaan monenlaisiin yrittäjiin ja yrityksen. Opiskelijat saavat monipuolisen käsityksen, mitä kaikkea yrittäjyys työelämässä tarjoaa.

Opiskelun alustana toimii Ny vuosi yrittäjänä -ohjelma. Lisätietoa ohjelmasta löydät täältä: https://nyvuosiyrittajana.fi/esittely/


Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta 2017-2018:

" Tämä on ollut oikeaa yrittäjyyttä. Tietää nyt mitä yrittäjyys tarkoittaa." - Silvia Laurila

"Oppii yrittäjyyttä ja tiimityöskentelyä omien kokemuksien kautta." - Robert Kangas


Elä siis epäröi, vaan hae opiskelemaan yrittäjyyttä nyt tästä: https://www.jamsanopisto.fi/