Mitkä ovat valintakriteerit yrittäjyyden pitkälle valinnalle?

09.04.2020

Yrittäjyyden pitkälle valinnalle on kaksi vaihetta:

1. Täytä ja lähetä yleinen hakemus opistoon

2. Hakuajan päätyttyä kaikki yrittäjyyden pitkälle valinnalle hakeneita pyydetään osallistumaan ennakkotehtävien tekemiseen. Tästä lähetetään ohjeet ja aikataulut erikseen.

Yrittäjyyden pitkälle valinnalle on opiskelupaikkoja 16. Valinta tapahtuu kuten muillakin pitkillä valinnoilla: puolet valitaan arvonnalla ja puolet valitaan pistejärjestyksessä alla olevien tehtävien pistekertymän perusteella. 


Opiskelijoiden valinta tehtävien kautta tapahtuu hakijoiden motivaation ja yrittäjämäisen asenteen sekä käytännönläheiseen ja sosiaalisen tiimioppimiseen soveltuvuuden perusteella. Maksimipisteet 25 pistettä, jotka kertyvät alla olevista tehtävistä. HUOM: Alla olevat tehtävät toteutetaan hakuajan jälkeen. Valinnan ohjaajat ovat yhteydessä kaikkiin hakijoihin ja antavat ohjeet tehtävien tekemiseen!

  1. Koulumenestys (4-8 pistettä)

Peruskoulun todistuksen kaikkien aineiden keskiarvon mukaiset pisteet. Enintään kahdeksan (8) pistettä, minkä saavuttaa 8,0 keskiarvolla. Pisteet kertyvät seuraavasti:

Keskiarvo 8,1 tai enemmän 8 pistettä

Keskiarvo 7,5 - 8,0 6 pistettä

Keskiarvo 7,0 - 7,4 5 pistettä

Keskiarvo 7,4 alle 4 pistettä

  1. Harrastuneisuus ja aktiivisuus yrittäjyydessä (0-10 pistettä)

Hakija saa pisteitä harrastuneisuudesta ja yläkoulussa suoritetuista yrittäjyyden kursseista. Harrastuneisuutta voi olla esimerkiksi oikean yrittäjyysprojektin suorittaminen kuten esimerkiksi kesäkioskin pitäminen. Kurssien ja projektien määrästä, laadusta ja sisällöstä riippuen hakija saa pisteitä enintään 10.

  1. Ennakkotehtävä: Video (0-5 pistettä)

Hakijan ennakkotehtävänä on tuottaa video, jossa hän kertoo itsestään, motivaatiostaan ja perusteistaan hakeutua opiskelemaan yrittäjyyttä opistoon.

  1. Ennakkotehtävä: Minä tiimiyrittäjyysoppijana (0-2 pistettä)

Hakijan ennakkotehtävänä on vastattava lyhyesti kolmeen omaan oppimiseen liittyvään kysymykseen kirjallisesti, jossa selvitetään hakijan soveltuvuutta tiimioppimisen malliin.


Täytä hakemus osoitteessa: https://jamsanopisto.fi/opistovuosi/elama-sisaoppilaitoksessa/hakeminen/ ja jää odottamaan ohjeita tehtävien tekemiseen.