Hae opiskelemaan yrittäjyyttä opistoon!

21.03.2019

Hakuaika Jämsän Kr. Kansanopistoon lukuvuodeksi 2019-2020 on nyt käynnissä 15.04. saakka. Paikkoja yrittäjyyden pitkälle valinnalle ensi lukuvuodeksi on yhteensä 12 aloituspaikkaa. Tutustu alla hakukriteereihin ja yrittäjyyden opintoihin opistossa ja täytä hakulomake osoitteessa https://jamsanopisto.fi/

Opistovuosi-linja, suomalaiset hakijat (ei FI-PV):

- hakija valitsee vain yhden pitkän valinnan

- määräaikaan tulleiden hakemusten pohjalta valinta suoritetaan seuraavasti:

  1. selvitetään asiantuntijan arvioimana jokaisen hakijan soveltuvuus sisäoppilaitoselämään sekä oppimisvalmiudet -> osa hakijoista voidaan tämän arvioinnin pohjalta jättää pois kohtien 2, 3 ja 4 mukaisista valinnoista.
  2. opintojen perusteella valitaan 50 % kullekin pitkälle valinnalle: kriteerit vaihtelevat pitkän valinnan mukaan, ks. alla.
  3. jäljelle jääneet opiskelijapaikat eli 50 % kunkin pitkän valinnan paikoista täytetään arvonnalla, jossa ovat mukana ne, jotka eivät tulleet valituksi kohdan 2 mukaan, ottaen huomioon kyseisen pitkän valinnan mahdollisen osaamistason alarajan.
  4. varasijat valitaan arvonnalla, jossa ovat mukana ne, jotka eivät tulleet valituksi kohtien 2 ja 3 mukaan.

Kriteerit opintojen perusteella valittaville (kohta 2) 

Yrittäjyys (sisäänottomäärä: 12)

Valinta tapahtuu hakijoiden motivaation ja yrittäjämäisen asenteen sekä käytännönläheiseen ja sosiaalisen tiimioppimiseen soveltuvuuden perusteella. Maksimipisteet 26 pistettä, jotka kertyvät seuraavista tehtävistä:

  1. Koulumenestys (4-8 pistettä)

Peruskoulun todistuksen kaikkien aineiden keskiarvon mukaiset pisteet. Enintään kahdeksan (8) pistettä, minkä saavuttaa 8,0 keskiarvolla. Pisteet kertyvät seuraavasti:

Keskiarvo 8,1 tai enemmän 8 pistettä

Keskiarvo 7,5 - 8,0 6 pistettä

Keskiarvo 7,0 - 7,4 5 pistettä

Keskiarvo 7,4 alle 4 pistettä

  1. Harrastuneisuus ja aktiivisuus yrittäjyydessä (0-10 pistettä)

Hakija saa pisteitä harrastuneisuudesta ja yläkoulussa suoritetuista yrittäjyyden kursseista. Harrastuneisuutta voi olla esimerkiksi oikean yrittäjyysprojektin suorittaminen kuten esimerkiksi kesäkioskin pitäminen. Kurssien ja projektien määrästä, laadusta ja sisällöstä riippuen hakija saa pisteitä enintään 10.

  1. Ennakkotehtävä: Video (0-5 pistettä)

Hakijan ennakkotehtävänä on tuottaa video, jossa hän kertoo itsestään, motivaatiostaan ja perusteistaan hakeutua opiskelemaan yrittäjyyttä opistoon.

  1. Ennakkotehtävä: Minä tiimiyrittäjyysoppijana (0-2 pistettä)

Hakijan ennakkotehtävänä on vastattava lyhyesti kolmeen omaan oppimiseen liittyvään kysymykseen kirjallisesti, jossa selvitetään hakijan soveltuvuutta tiimioppimisen malliin.